Aruba Ports Authority

Search Facebook Instagram LinkedIn

Openbare aanbesteding: Het aanbrengen van 4 stuks 1500kN bolders

Published on November 24, 2017

De Aruba Ports Authority is voornemens in het openbaar aan te besteden: “Het aanbrengen van 4 stuks 1500kN bolders”

Volgens bestek: KD nr. 2-2017.
Korte omschrijving van het werk:
Het leveren en aanbrengen van 4 stuks 1500kN bolders op een betonnen bolderblok met betonnen boorpalen in de haven van Oranjestad.

Uitvoeringstermijn: 50 werkbare werkdagen.

Het bestek is vanaf 27 november 2017 verkrijgbaar bij de Aruba Ports Authority N.V. tegen betaling van Afl. 750,= .
De betaling te voldoen bij de kassier van de Aruba Ports Authority.
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 27 november 2017 bij de Aruba Ports Authority N.V.

Inlichtingen worden verstrekt op 5 december 2017 om 10.00 vm. bij de Aruba Ports Authority N.V.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 8 december 2017 en is vanaf die dag
verkrijgbaar bij de Aruba Ports Authority N.V.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 15 december 2017 om 11.00 vm. op het kantoor
van de Directeur van de Aruba Ports Authority N.V.
De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering wordt uitgevoerd door de Aruba Ports Authority N.V./KD Consult
De gestanddoeningstermijn is 60 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
2. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
3. Specificatie inschrijvingsom;
4. De overige in het bestek genoemde stukken.

Scroll To Top