Aruba Ports Authority

Search Facebook Instagram LinkedIn

Openbare aanbesteding: Baggeren vaargeul Haven Oranjestad

Published on July 7, 2017

De Aruba Ports Authority is voornemens in het openbaar aan te besteden:
Baggeren vaargeul Haven Oranjestad”

Volgens bestek: KD nr. 1-2017.

Korte omschrijving van het werk:
“Het baggeren van los materiaal “maintenance dredging” van de vaargeul haven Oranjestad. Het bouwen van een ringdijk te Barcadera. Het vervoeren en opspuiten van de baggerspecie bij de te creëren landaanwinning te Barcadera.”

Uitvoeringstermijn: 60 werkbare werkdagen.

Het bestek is vanaf 10 juli 2017 verkrijgbaar bij de Aruba Ports Authority N.V. tegen betaling van
Afl. 1500,= .
De betaling te voldoen bij de kassier van de Aruba Ports Authority.
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 10 juli 2017 bij de Aruba Ports Authority N.V.

Inlichtingen worden verstrekt op 2 augustus 2017 om 10.00 vm. bij de Aruba Ports Authority N.V.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 4 augustus 2017 en is vanaf die dag
verkrijgbaar bij de Aruba Ports Authority N.V.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 25 augustus 2017 om 11.00 vm. op het kantoor
van de Directeur van de Aruba Ports Authority N.V.
De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering wordt uitgevoerd door de Aruba Ports Authority N.V./KD Consult
De gestanddoeningstermijn is 60 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
2. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
3. Specificatie inschrijvingsom;
4. De overige in het bestek genoemde stukken.

Scroll To Top